Motto

Wpisy archiwalne

Statystyka wejść

Odwiedzin dzisiaj: 9

Gdy Rodzina Bardzo Pragnie Dziecka

W dniu 7 listopada 2016 r. za przyczyną Kapelana Komandorii Polskiej Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy, ks. dr Józefa BARA i Dyrektora Naczelnego Wojewódzkiego Szpitala im. św. O. PIO w Przemyślu, Pana Piotra CIOMPA  zostanie zorganizowana Konferencja Naukowa pt. „GDY RODZINA BARDZO PRAGNIE DZIECKA… Czy naprotechnologia może być nadzieją?”

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane następujące tematy:

  • dr Maciej Barczentewicz, Lublin – Problem obniżonej płodności małżeńskiej -diagnostyka i leczenie w oparciu o metody naprawczej medycyny prokreacji,
  • dr hab. Jakub Pawlikowski, Lublin – Problemy etyczne w diagnozowaniu i leczeniu niepłodności,
  • dr Daria Mikuła-Wesołowska, MD NFPMC CFCE CFCP, Bielsko-Biała – Wprowadzenie w tematykę naprotechnologii. Model Creighton jako narzędzie diagnostyczne w NaProTECHNOLOGY,
  • ks. dr Tomasz Picur, Przemyśl – Naprotechnologia jako ocalenie naturalnego porzadku płodności
  • Świadectwa

Czytaj więcej

Centrum Hospicyjno – Opiekuńcze w Przemyślu

Zarząd Rycerskiego i Szpitalnego Bractwa św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie utworzył CENTRUM HOSPICYJNO – OPIEKUŃCZE im. Świętego Łazarza z Jerozolimy „BETANIA”.

Centrum będzie zlokalizowane w Przemyślu przy ul. Słowackiego 85
po dokonaniu stosownej przebudowy.

 

Wsparcie dla tego dzieła prosimy kierować na konto w PKO BP o/Przemyśl

85 1020 4274 0000 1502 0068 4845 

Czytaj więcej

Lazaryci rodzinnie u św. Andrzeja Boboli w Strachocinie.

W dniu 17 września br. Lazaryci pielgrzymowali do Strachociny aby pokłonić się Świętemu Andrzejowi Boboli, prezbiterowi i męczennikowi, patronowi Polski

Andrzej urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej rodziny, bardzo przywiązanej do religii katolickiej. Nauki humanistyczne wstępne i średnie wraz z retoryką Andrzej pobierał w jednej ze szkół jezuickich, prawdopodobnie w Wilnie, w latach 1606-1611. Tu zdobył sztukę wymowy i doskonałą znajomość języka greckiego, co ułatwiło mu w przyszłości rozczytywanie się w greckich ojcach Kościoła i dyskusje z teologami prawosławnymi.

Czytaj więcej

Wolontariusze pomagają w odrabianiu lekcji dzieciom z Domu Dziecka i „Betlejemki”

Środa 7 września zapoczątkowała cykliczną współpracę, do której zobowiązali się członkowie Wolontariatu św. Łazarza „Lazarus” względem najmłodszych. Mocnym fundamentem pod te działania była zorganizowana w sierpniu tego roku kolonia w Oćwiece, podczas której narodziły się pierwsze przyjaźnie i koleżeńskie relacje pomiędzy wolontariuszami i kolonistami. Aktywność młodych „Lazarusów” dotyczy jak na razie pomocy w odrabianiu lekcji dzieciom z Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z ul. Stolarskiej 2 w Bydgoszczy i dzieciom z Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży „Betlejemka”, Czytaj więcej

Rowerowa pielgrzymka do Pierania

W niedzielę 4 września, przed godziną 8.00, grupa pielgrzymów na rowerach, zebrała się przed Sanktuarium Markowickim na wspólnej modlitwie, by pielgrzymować do Matki Bożej Łaskawej w Sanktuarium Pierańskim. Po błogosławieństwie, udzielonym przez księdza Proboszcza Jacka Dziela, wyruszyli na pątniczy szlak. Pierwszy postój miał miejsce przy Kolegiacie w Kruszwicy, drugi w szkole w Woli Wapowskiej. Na miejsce dotarli przed południem, by wziąć udział w Sumie Odpustowej, połączonej z dożynkami parafialnymi. Około godz. 16.00 powrócili szczęśliwie do Markowic. Czytaj więcej

Markowicka Akademia Rodziny

W niedzielę 28 sierpnia, w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Markowicach, odbył się festyn rodzinny, w którym nasi wolontariusze z Wolontariatu św. Łazarza „Lazarus” podjęli się pomocy przy pracach związanych z organizacją uroczystości. Zajmowali się m.in. przygotowaniem miejsca, w którym miała się odbyć Markowicka Akademia Rodziny, w ramach której przygotowano warsztaty artystyczne i sportowe. Służyli pomocą uczestnikom festynu, zarówno podczas warsztatów artystycznych jak i przy konkurencjach sportowych. Na zakończenie festynu, wszyscy jego uczestnicy, spotkali się przy ognisku w przyklasztornym parku, na pieczeniu kiełbasek. Czytaj więcej

Lazarscy Wolontariusze z wizytą w bydgoskim Domu Dziecka

W czwartek 25 sierpnia, wolontariusze spod znaku zielonego krzyża, udali się z wizytą do Domu Dziecka w Bydgoszczy, aby odwiedzić dzieci, z którymi zdążyli się już zaprzyjaźnić podczas kolonii zorganizowanej w Ośrodku Wypoczynkowym w Oćwiece.  Na początku odegrali przedstawienie pt. „Jak być dobrym”, w którym wcielili się w role anioła, przyjaciółek, bezdomnego, kibica i dresiarza. Jego celem było przypomnienie pozytywnych relacji społecznych i pokazanie, że bez względu na przynależność do różnych grup społecznych, można być dobrym człowiekiem i „dawać siebie innym”. Czytaj więcej

Kolonie Lazarskie dla dzieci w Oćwiece 1-7.08.2016

W dniach od 1 do 7 sierpnia 2016 roku, w Ośrodku Wypoczynkowym w Oćwiece, nad jeziorem Oćwieckim, Rycerski i Szpitalny Zakon św. Łazarza z Jerozolimy zorganizował kolonie dla dzieci z bydgoskiego Domu Dziecka i dla dzieci z Betlejemki, działającej przy parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Były one możliwe głównie dzięki naszemu współbratu Piotrowi Sobolewskiemu – właścicielowi ośrodka, który na siebie przyjął główny koszt związany z pobytem, przy udziale całej swojej rodziny. Przez siedem dni 35 dzieci, w wieku od 4 do 12 lat, miało okazję bardzo mile spędzić czas, korzystać z gościnności gospodarzy i podziwiać piękno Pałuk. Razem z kolonistami przyjechało ośmioro wychowawców (czworo z Domu Dziecka, dwie Siostry Urszulanki SJK i dwie wychowawczynie z Betlejemki), sześcioro wolontariuszy z Markowic i Bydgoszczy, kapelan i koordynator. Czytaj więcej

Odpust Chorych w Sanktuarium MB Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw w Markowicach

Tradycyjnie w II niedzielę lipca, w Sanktuarium w Markowicach, obchodzony był Odpust Chorych. O godz. 15.00 rozpoczęto Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a po niej Różaniec. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. abp Henryk Muszyński, koncelebrowali ks. Dziekan Paweł Kowalski, ks. Proboszcz Jacek Dziel i ojciec Hubert OFM. Arcybiskup Senior rozpoczynając liturgię opowiedział o tym, jak ważne jest w jego życiu Sanktuarium Markowickie, jak wielką czcią darzy Panią Kujaw. Odniósł się też do Miłosierdzia, które w tym Roku Jubileuszowym ma szczególne znaczenie.  Czytaj więcej

Dziś wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel

16  lipca wspominamy MATKĘ  BOŻĄ  Z GÓRY KARMEL –MATKĘ  BOŻĄ  SZKAPLERZNĄ.

Dla Naszego Zakonu jest to dzień szczególny ponieważ MATKA BOŻA Z GÓRY KARMEL  JEST NASZĄ PATRONKĄ. SZKAPLERZ –DAR  MATKI  BOŻEJ
Zatroskany o los zakonu karmelitów któremu groził upadek  św. Szymon Stock prosił Matkę  Bożą
o ratunek dla ginącego zakonu.16 lipca 1251r jego  modlitwy zostały wysłuchane  Matka Boża objawiła się mu  wyręczając  cudowny dar  szkaplerza. ’’Święty  Szymon Stock dobrze pojął istotę orędzia szkaplerznego ,którego celem jest pomoc wiernym w osiągnięciu życia wiecznego i ocalenie od ognia piekielnego przez włączenie ich w duchową rodzinę zakonu karmelitańskiego ,którego Najświętsza Maria Panna  jest  Królową .”
Z noszeniem szkaplerza związanych jest bardzo wiele łask spośród których  najsłynniejszy jest tzw. „przywilej sobotni’’
Najświętsza  Maryja Panna złożyła św. Szymonowi  Stockowi wspaniałą obietnicę w której  zobowiązała się do otworzenia  bramy nieba każdemu człowiekowi  który umrze odziany  w jej  szatę-szkaplerz. Ta wspaniała obietnica jest skarbem który nie da się porównać z żadnym innym gdyż niebo jest „celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń  człowieka  ,stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia ‘’O tym jak ważna to obietnica jak wspaniały to dar świadczą słowa Pana Jezusa „Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka  zyskać świat cały ,a swoją duszę utracić?”(Mk8.36)
Pan Jezus dał nam Maryję za Matkę Ona prowadzi nas do Boga Ona z Matczyną  Miłością  i czułością troszczy się o nas. Chciejmy zatem przyjąć jej szatę- schrońmy się pod jej matczynym płaszczem. Pamiętajmy jednak że szkaplerz to nie amulet .Nosząc szkaplerz jesteśmy  zobowiązani do” dbania o wewnętrzne dyspozycje duszy (stan łaski uświęcającej ,cnoty itp.)” By dobrze zrozumieć dar szkaplerza  warto zapoznać się z duchowością karmelu.
Tekst powstał na podstawie i z wykorzystaniem  treści  zamieszczonych  w książce  Mnich Benedyktyński Szkaplerz Najświętsze Maryi Panny – Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2014.

Opracował Pan Andrzej Oleksiak